วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

ไม้คาน
ไม้คาน   (ภาษาเรียกภาคกลาง)
ลักษณะ  ไม้คานทําจากไม้เนื้อแข็ง
ประโยชน์ใช้สอย  เป็นไม้ที่ใช้ในการหาบกระบุง ตะกร้า กระเช้า ฯลฯ
ประวัติความเป็นมา  การใช้ไม้คานหาบของยังมีให้เห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันทั้ ง
ในตัวเมืองหลวงและในท้องถิ่นชนบท

ไม่มีความคิดเห็น: